«Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց պաշտպանության» ցանցի  արտագնա հանդիպում Վանաձորում
«Այլընտրանք» կոնսորցիումի կողմից կազմակերպված հանրային քննարկումների շարք
Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում» հետազոտական զեկույցի արդյունքները
Կրթության ոլորտում քաղաքականության հետազոտման և շահերի պաշտպանության առաջնահերթ ոլորտների բացահայտում
«Խմբային տները ՀՀ հոգեկան առողջության ոլորտում. զարգացման հնարավորություններ և սահմանափակումներ

«Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց պաշտպանության» ցանցի եռօրյա արտագնա հանդիպումը տեղի ունեցավ Վանաձորում, ապրիլի 1-3-ին:

Օրերս Վանաձորում, Գրումրիում և Երևանում տեղի ունեցավ «Այլընտրանք» կոնսորցիումի կողմից կազմակերպված հանրային քննարկումների շարք:

ՔԻ ներկայացուցիչներ Ավետիք Մեջլումյանը և Արփի Պողոսյանը Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցող քննարկմանը ներկայացնում են «Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում» հետազոտական զեկույցի արդյունքները։ Մանրամասները տեսանյութում․

Տևողություն 01.02.2015 - 30.06.2015 Ծրագրի նկաագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:Ներկայացված

«Այլընտրանք» կոնսորցիումը ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է «Խմբային տները ՀՀ հոգեկան առողջության ոլորտում. զարգացման հնարավորություններ և սահմանափակումներ» հետազոտությունը:

0 +
Ծրագրեր
0 +
Հրապարակումներ
0 +
Միջոցառումներ

Առաքելություն և արժեքներ

Արդարություն

Կազմակերպությունը նաև պաշտպանում է աշխատակիցների իրավունքները եւ ապահովիում հավասար վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ:

Անկախություն և անաչառություն

Բոլոր գործընթացներում կազմակերպությունը ղեկավարվում է բացառապես օբյեկտիվ, տվյալ գործընթացին վերաբերող չափորոշիչներով։

Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ

Կազմակերպությունն իր աշխատանքում հարգում է ժողովրդավարական արժեքներն ու մարդու իրավունքները

Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն

Կազմակերպության կանոնադրությունը, ծրագրային հիմնական տեղեկությունները բաց են բոլոր շահագրգիռ կողմերի եւ հանրության համար։

Խտրականության բացառում

Կազմակերպությունը դեմ է մարդկանց իրավունքների սահմանափակմանը ըստ նրանց ազգային, ռասայական պատկանելության, սեռի կամ այլ հատկանիշների։

Հանրային շահի առաջնություն

Կազմակերպությանը վստահված ռեսուրսները հանրային բարօրության համար են նախատեսված, եւ կազմակերպությունը անում է հնարավորինս՝ այդ ռեսուրսները կազմակերպության նպատակին ծառայեցնելու համար

Ոլորտներ

Ծրագրեր

Տևողություն 01.02.2015 - 30.06.2015 Ծրագրի նկաագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:Ներկայացված են ինչպես նշված մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, այնպես էլ՝ դասախոսական…

Տևողություն 07.05.2015 - 15.10.2015 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանում և Վրաստանում ֆինանսավորվող կրթականծրագրերի ազդեցության աճին:Վեր են հանվել Էրազմուս և Տեմպուս ծրագրերի իրականացմանն ու ազդեցությանն առնչվող մի շարք ակտուալհիմնախնդիրներ, մշակվել են դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններ: Աջակցությամբ…

Տևողություն 01.10.2015 - 30.11.2016 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ բացահայտել հանրակրթությանը վերաբերող երեք ոլորտներում՝ վճարովի պարապմունքներին,ներառական կրթությանը և դասագրքերի հրատարակմանը վերաբերող հիմնական խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնելկոռուպցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չեզոքացմանն ուղղված հնարավոր լուծումներ:Իրականացվել է որակական հետազոտություն՝ փաստաթղթերի վերլուծության,…

Տևողություն 02.09.2016 - 31.08.2017 Ծրագրի նկարագրություն Կրթության ոլորտում ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը, ինչպես նաև՝ բարեվարքության կանոններիպահպանումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ տեսչական ստուգումների արդյունավետ համակարգ: Թեև վերջինտարիներին մեծ թվով հետազոտություններ են արվել ՀՀ կրթական համակարգի և դրա ակտուալ հիմնախնդիրների վերաբերյալ,սակայն…

Տևողություն 10.04.2017 - 15.10.2017 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ քանակական վերլուծության միջոցով բացահայտել ՀՀ բուհերում տարածված էթիկական խախտումները։Հարցազրույցներից հավաքագրված արդյունքների հիման վրա ՀՔԻ-ն պատրաստել է զեկույց՝ ներկայացնելով մշակվածվարքագծի կանոնները, ինչպես նաև՝ կատարելագործելով գոյություն ունեցողները: Աջակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակ Արդյունքներ

Տևողություն 02.10.2017 - 31.05.2018 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ իրականացնել ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման (միացման ձևով վերակազմակերպման) գործընթացիմասնակցային մոնիտորինգ՝ հնարավոր հիմնախնդիրները բացահայտելու և բարելավման առաջարկություններ ներկայացնելուհամար:2017 թ. օգոստոսի 24-ին, ՀՀ Կառավարության հերթական նիստում որոշումներ ընդունվեցին մի շարքդպրոցների (6-ը՝ Երևանում, 9-ը՝ մարզերում)՝…

Տևողություն 27.04.2018 - 30.06.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հանրայինկարողությունները՝ իրազեկվածության բարձրացման և հանրային դիսկուրսի ակտիվացման միջոցով:Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է labour.am կայքը, որը ներառում է հոդվածներ, հետազոտական զեկույցներ,տեսանյութեր և այլ օգտակար նյութեր՝ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների…

Տևողություն 22.01.2018 - 22.12.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ)մշտադիտարկման և ջատագովության կարողությունները՝ դրական փոփոխությունների հասնելու մարդու իրավունքների,քրեական արդարադատության և սոցիալական հավասարության ոլորտներում։Ծրագրի շրջանակներում ՀՔԻ-ն, պարբերական աշխատաժողովների ու մասնագիտական խորհրդատվության (մենթորության)միջոցով ապահովել է ՔՀԿ կարողությունների…

Տևողություն 10.07.2019 - 31.01.2021 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ ստեղծել էկոհամակարգ, որը միավորում է կրթությունը և աշխատանքը՝ տվյալների վրա հիմնված ևմարդակենտրոն քաղաքականությունների կիրառմամբ: Այն մշակվել էր ի պատասխան Հայաստանի աշխատաշուկայումպահանջարկի և առաջարկի անհամապատասխանության և միտված էր օգնելու անհատներին՝ աշխատաշուկա մուտք…

Տևողություն 01.04.2020 – 30.06.2021 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ բարձրացնել շահառուների իրազեկվածությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանհարցերի շուրջ և խրախուսել նրանց անվտանգ վարքը:Ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը և անվտանգ վարքը խթանողուսուցողական նյութեր, որոնք կարող են օգտակար լինել ընթերցողների լայն շրջանակին՝…