Astghik Pirumyan

Աստղիկ Փիրումյան

 

Աստղիկը միացել է ՀՔԻ-ի թիմին 2017 թ.-ի Դեկտեմբերին որպես ադմինիստրատիվ օգնական: Նրա պարտականությունների մեջ են մտնում կազմակերպության սոցիալական էջերի կառավարումը, կազմակերպության ծրագրերի կառավարմանն աջակցելը՝ ներառյալ հաշվետվությունների և պայմանագրերի կազմումը, “Education Hub” -ի շրջանակներում իրականացված քննարկումների վերաբերյալ ամփոփագրերի տրամադրումը և կազմակերպության միջոցառումների կազմակերպումը:

Աշխատանքային փորձ՝

2014-ից 2016 թթ.-ին  պրակտիկա է անցել Վորլդ Վիժն Հայաստանում որպես ծրագրերի համակարգող:

Կրթություն՝

Աստղիկը Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Անգլերեն և Հաղորդակցություն բաժնի շրջանավարտ է:

 

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE