IPP researches

IPP RESEARCHES

Վերնագիր։ ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց

Տարեթիվ։ 2018

Հեղինակներ։ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը որպես կրթության բարելավման երաշխիք» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում

Title: Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. Պատճառներ և հետևանքներ

Year: 2017

Author:  

Title:Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները

Year: 2017

Author:  

Title: ՀՀ-ում Կրթության պետական տեսչության գործառական հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Year: 2017

Author:  Avetik Mejlumyan

Title: Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Year: 2017

Author: 

Title: Sector Note – basic social services (education, health, social safety nets)

Year: 2016

Author: Avetik Mejlumyan, Arevik Anapiosyan

Title: Sector Note – basic social services (education, health, social safety nets)

Year: 2016

Author: Avetik Mejlumyan, Arevik Anapiosyan

Title: Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը (համառոտագիր)

Year: 2015

Author: 

Title: Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Year: 2015

Author: 

Title: Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Year: 2009-2013

Author:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE