2020 թ. պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Տևողություն

15.04.2021 – 18.06.2021

Ծրագրի նկարագրություն

Գնահատման նպատակն էր.

Բացահայտել և նկարագրել ԼՂ հակամարտության և տեղահանման ճգնաժամի հետ կապված կրթության և պաշտպանության կարիքներն ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ փախստականի նման իրավիճակում գտնվող երեխաների շրջանում, Երևանում և ՀՀ հինգ մարզերում (Արարատում, Արմավիրում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում և Սյունիքում):

Գնահատման եզրահանգումներն ու առաջարկությունները խմբավորված են 7 թեմատիկ ուղղությունների ներքո.

1.    Տեղահանված երեխաների և ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը

2. Տեղահանված երեխաներին ուղղված կրթական քաղաքականությունը

3. Երեխաների պաշտպանություն և ապահով միջավայր՝ կրթական հաստատություններում

4. Կրթության հասանելիություն և մատչելիություն

5. Կրթական գործընթաց և կրթական կարիքներ

6. Կրթական հաստատությունների անձնակազմի կարիքները

7. Ճգնաժամի ազդեցությունը տեղաբնակ երեխաների վրա

Գնահատումն իրականացրել է «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությունը՝ «Սեյվ դը Չիլդրեն ինթերնեշնլի»-ի ֆինանսական աջակցությամբ:

Աջակցությամբ

Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ

Արդյունքներ

2020թ.  պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

2020թ.  պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Զեկույցի ամբողջական տարբերակ

2020թ.  պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

2020թ.  պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Հայերեն համառոտ տարբերակ

Assessment of the education and protection needs of children moved to Armenia as a result of the 2020 Nagorno-Karabakh conflict

Assessment of the education and protection needs of children moved to Armenia as a result of the 2020 Nagorno-Karabakh conflict

 Անգլերեն համառոտ տարբերակ

Զեկույցի՝ երեխաների համար հարմարեցված հայերեն տարբերակ

Զեկույցի՝ երեխաների համար հարմարեցված հայերեն տարբերակ

Զեկույցի՝ երեխաների համար հարմարեցված անգլերեն տարբերակ

Զեկույցի՝ երեխաների համար հարմարեցված անգլերեն տարբերակ

    Առնչվող նյութեր