ՀՀ հանրային կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տևողություն

01.10.2015 — 30.11.2016

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ բացահայտել հանրակրթությանը վերաբերող երեք ոլորտներում՝ վճարովի պարապմունքներին,
ներառական կրթությանը և դասագրքերի հրատարակմանը վերաբերող հիմնական խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել
կոռուպցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չեզոքացմանն ուղղված հնարավոր լուծումներ:
Իրականացվել է որակական հետազոտություն՝ փաստաթղթերի վերլուծության, ֆոկուս խմբերի կիսաձևայնացված
հարցազրույցների միջոցով:

Աջակցությամբ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

Արդյունքներ

Corruption Risk Assessment in the General Education Sector

Corruption Risk Assessment in the General Education Sector

Executive Summary

Year: 2017

Authors: Institute of Public Policy, Transparency International Anticorruption Center

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Զեկույցի համառոտագիր

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

    Առնչվող նյութեր