Կրթության ոլորտում քաղաքականության հետազոտման և շահերի պաշտպանության առաջնահերթ ոլորտների բացահայտում

Տևողություն

01.02.2015 — 30.06.2015

Ծրագրի նկաագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:
Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:
Ներկայացված են ինչպես նշված մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, այնպես էլ՝ դասախոսական կազմի
որակավորման և կրթության որակի ապահովման առաջարկություններ:

Աջակցությամբ

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան

Արդյունքներ

Quality and effectiveness of faculty professional development programs

Quality and effectiveness of faculty professional development programs

Policy brief

Year: 2015

Author: Institute of Public Policy

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Զեկույցի համառոտագիր

Տարեթիվ՝ 2015թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2015թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

     

    Առնչվող նյութեր