Quality and effectiveness of faculty professional development programs

Quality and effectiveness of faculty professional development programs

Policy brief

Year: 2015

Author: Institute of Public Policy

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2015թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Report

Year: 2015

Authors: Institute of Public Policy, Multiethnic Resource Centre on Civic Education Development

Corruption Risk Assessment in the General Education Sector

Corruption Risk Assessment in the General Education Sector

Executive Summary

Year: 2017

Authors: Institute of Public Policy, Transparency International Anticorruption Center

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

ՀՀ-ում Կրթության պետական տեսչության գործառական հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները

ՀՀ-ում Կրթության պետական տեսչության գործառական հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Ավետիք Մեջլումյան

ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիտորինգ

ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիտորինգ

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2018թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

Ինչպես ստեղծել արդյունավետ աշակերտական խորհուրդ

Ինչպես ստեղծել արդյունավետ աշակերտական խորհուրդ

Ուղեցույց

Տարեթիվ՝ 2021թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Գոհարիկ Տիգրանյան, Ավետիք Մեջլումյան

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Տարեթիվ՝ 2022թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ,  Ավետիք Մեջլումյան

Group homes in the field of mental health in the RA: Issues and opportunities for development

Group homes in the field of mental health in the RA: Issues and opportunities for development

Քաղաքականության փաստաթուղթ (անգլերեն տարբերակ)

Տարեթիվ՝ 2022

Հեղինակներ՝  «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ,  Գոհար Խաչատրյան