Ակնարկ — Միշա ԹադևոսյանՍովորեցնելու հետքերով… ինչպես դասավանդել առանց «իմանալու»Ակնարկ — Միշա Թադևոսյան

Միշա ԹադևոսյանՄանկավարժական գիտությունների թեկնածու ՆերածությունԺակ Ռանսիերի «Անգետ ուսուցիչը» գիրքը մարտահրավեր է նետում կրթության ավանդական հարացույցներին: 1987 թ. հրատարակված այս գիրքը հիմնված է յուրահատուկ պատմահասարակական, գիտական

Կարդալ ամբողջը »

Կրթության ոլորտում քաղաքականության հետազոտման և շահերի պաշտպանության առաջնահերթ ոլորտների բացահայտում

Տևողություն 01.02.2015 — 30.06.2015 Ծրագրի նկաագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու

Կարդալ ամբողջը »