Աստղիկ Փիրումյան

Պաշտոն: Ադմինիստրատիվ օգնական

Էլ. հասցե: astghik@ipp.am, astghikpirumyan96@gmail.com

Աստղիկ Փիրումյան

Աստղիկը միացել է ՀՔԻ-ի թիմին 2017թ.-ի դեկտեմբերից որպես ադմինիստրատիվ օգնական: Նրա պարտականությունների մեջ են մտնում կազմակերպության սոցիալական էջերի պարբերաբար թարմացումները, թիմին աջակցելը ծրագրերի ղեկավարման գործում (ներառյալ պայմանագրերի և զեկույցների պատրաստումը), «Կրթության հանգույց»ի շրջանակներում իրականացվող քննարկումների համառոտագրերի պատրաստումը և կազմակերպության բոլոր միջոցառումների կազմակերպումը:

Աշխատանքային փորձ: 

2014-2016թթ. Աստղիկը պրակտիկա է անցել «Վորլդ Վիժն Հայաստան»-ում որպես ծրագրերի համակարգող:

Կրթություն:

Աստղիկը Անգլերենի և հաղորդակցման բակալավրի աստիճան է ստացել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE