Գոհար Խաչատրյան

Պաշտոն: Հետազոտող

Էլ. հասցե: goharaknkhachatryan@gmail.com, gohar.khachatryan@ipp.am

Գոհար Խաչատրյան

Գոհար Խաչատրյանը միացել է ՀՔԻ թիմին 2018 թ.-ից՝ որպես խտրականության ոլորտի
հետազոտող:
2013-2017թթ. ավարտել է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանք բաժինը:
Ավարտել է ԱՄՆ Կոնեկտիկուտի համալսարանի և ԵՊՀ-ի համագործակցության արդյունքում մշակված
«ԱՄՆ-ի և Հայաստանի համեմատական սոցիալական քաղաքականություն» հեռավար ծրագիրը:
2017թ.-ից սովորում է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական քաղաքականություն և
վարչարարություն մագիստրոսական ծրագրում:
2014 թ.-ից աշխատել է տարեցների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց, կյանքի
դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների, փախստականների հետ՝ որպես սոցիալական աշխատող:
2015 թ.-ից ներառված է տեղական և միջազգային հետազոտական աշխատանքներում, որոնք
վերաբերում են խտրականությանը, հոգեկան առողջությանը:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE