Թեմատիկ ամփոփագրեր

Թեմատիկ ամփոփագրեր

ՀՔԻ-ի տեղեկագիրը կրթության ոլորտի զարգացումների մասին

Հեղինակ: Գոհարիկ Տիգրանյան

Տեղեկագրի նպատակն է: Ամփոփել Հայաստանի կրթության ոլորտում վերջին ամիսների (հետհեղափոխակա շրջանի) զարգացումները,ԿԳՆ կողմից պլանավորված կամ արդեն իրականացված ծրագրերը/բարեփոխումները, կրթության ակտուալ հիմնախնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ ՀՔԻ պատկերացումները:

ՀՔԻ տեղեկագիրը Հոգեկան առողջության օրվան ընդառաջ

Հեղինակ: Գոհար Խաչատրյան

Տեղեկագրի նպատակն է: Ներկայացնել Հայաստանում հոգեկան առողջության բնագավառի հիմնախնդիրների համառոտ նկարագիրը և քաղաքականության փոփոխության՝ ՀՔԻ մոտեցումները:

ՀՔԻ-ի տեղեկագիրը կանանց դեմ բռնության վերացման միջազգային օրվան ընդառաջ

Հեղինակ: Լուսինե Քոսակյան

Մասնագիտական կրթության ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնաթերթերի շարք

Հեղինակ: Աննա Գևորգյան

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE