Թեմատիկ ամփոփագրեր

Թեմատիկ ամփոփագրեր

Բյուջետային գործընթացի թափանցիկությունը. Զեկույց

Հեղինակ: Հովհաննես Գալստյան

ՀՔԻ դիրքորոշումը «Հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձանց խնամքի ծառայությունների ապաինստիտուցիոնալացման և այլընտրանքային համայնքային ծառայությունների տրամադրման» ծրագրի նախագծի վերաբերյալ

Հեղինակ: Գոհար Խաչատրյան

Մանսագիտական կրթության ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնաթերթերի շարք

Հեղինակ: Աննա Գևորգյան

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ինստիտուտը և դրա բարելավման հնարավորությունները Հայաստանում

Հեղինակ: Հովհաննես Գալստյան

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի (ՀՔԻ) պատրաստած համառոտ զեկույցն անդրադառնում է ուղիղ ժողովրդավարության ամենատարածված մեխանիզմներից մեկին՝ քաղաքացիների օրենսդրական և սահմանադրական նախաձեռնություններին, առկա իրավական կարգավորումերին և դրանց բարելավման անհրաժեշտությանը:

Այսօր՝ խորհրդարանական համակարգի պայմաններում, քաղաքական գործընթացներում քաղաքացու դերի և մասնակցության բարձրացումն օրակարգային խնդիրներից է: ՀՔԻ-ն լիահույս է, որ կատարված վերլուծությունն ու մշակված առաջարկությունները կարող են օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների հիմք դառնալ:

ՀՔԻ դիրքորոշումը մանկավարժի վարքականոնի վերաբերյալ

2018թ. դեկտեմբերի 27-ին ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հանրային քննարկման ներկայացվեց «Մանկավարժի վարքականոն» (էթիկայի նորմեր) նախագիծը:

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը (ՀՔԻ) կարևորում և ողջունելի է համարում այս փաստաթղթի առկայությունն ու դրա քննարկման հնարավորությունը: Ստորև ներկայացված են Վարքականոնի վերաբերյալ ՀՔԻ դիտարկումներն ու առաջարկությունները:

ՀՔԻ-ի տեղեկագիրը կրթության ոլորտի զարգացումների մասին

Հեղինակ: Գոհարիկ Տիգրանյան

Տեղեկագրի նպատակն է: Ամփոփել Հայաստանի կրթության ոլորտում վերջին ամիսների (հետհեղափոխակա շրջանի) զարգացումները,ԿԳՆ կողմից պլանավորված կամ արդեն իրականացված ծրագրերը/բարեփոխումները, կրթության ակտուալ հիմնախնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ ՀՔԻ պատկերացումները:

ՀՔԻ տեղեկագիրը Հոգեկան առողջության օրվան ընդառաջ

Հեղինակ: Գոհար Խաչատրյան

Տեղեկագրի նպատակն է: Ներկայացնել Հայաստանում հոգեկան առողջության բնագավառի հիմնախնդիրների համառոտ նկարագիրը և քաղաքականության փոփոխության՝ ՀՔԻ մոտեցումները:

ՀՔԻ-ի տեղեկագիրը կանանց դեմ բռնության վերացման միջազգային օրվան ընդառաջ

Հեղինակ: Լուսինե Քոսակյան

Մասնագիտական կրթության ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնաթերթերի շարք

Հեղինակ: Աննա Գևորգյան

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE