ՀՔԻ տեղեկագիրը՝ կրթության ոլորտի զարգացումների մասին

ՀՔԻ տեղեկագիրը՝ կրթության ոլորտի զարգացումների մասին

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի (ՀՔԻ) կողմից պատրաստված այս
տեղեկագրի նպատակն է.

  • Ամփոփել Հայաստանի կրթության ոլորտում վերջին ամիսների (հետհեղափոխական
    շրջանի) զարգացումները,
  • ԿԳՆ կողմից պլանավորված կամ արդեն իրականացված ծրագրերը/բարեփոխումները,
  • Կրթության ակտուալ հիմնախնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղիների
    վերաբերյալ ՀՔԻ պատկերացումները:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE