ՀՔԻ տեղեկագիրը Հոգեկան առողջության օրվան ընդառաջ

ՀՔԻ տեղեկագիրը Հոգեկան առողջության օրվան ընդառաջ

Հոկտեմբերի 10-ը հոգեկան առողջության համաշխարհային օրն է:
Դրան ընդառաջ, Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը (ՀՔԻ) ներկայացնում է Հայաստանում հոգեկան առողջության բնագավառի հիմնախնդիրների համառոտ նկարագիրը և քաղաքականության փոփոխության՝ ՀՔԻ մոտեցումները:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE