Օպտիմալացում

Օպտիմալացում

2017թ. մայիսի 11-ին ՀՀ կառավարության հերթական նիստում քննարկվեց քաղաքի դպրոցների օպտիմալացման հարցը: Օգոստոսի 24-ին, կառավարության նիստում, որոշում 13 դպրոցների կայացվեց վերակազմավորման վերաբերյալ (արդյունքում, դրանց գործունեության դադարեցում):  Դպրոցներից 3-ը տեղակայված են Երևանում, 3-ը Գյումրիումն, մյունսրը Արթիկում, Բերդում, Վայքում, Եղեգնաձորում և այլն:

Դպրոցների օպտիմալացման կարիքը հիմնավորվել է դպրոցների ծանրաբեռնվածությամբ և կրթույան որակով: Սպասվում է, որ մոտ ապագայում մինչև 300 աշակերտ ունեցող դպրոցները կփակվեն կամ կմիանան, հետագայում կմիավորեն նաև մինչև 450 աշակերտ ունեցող քաղաքային դպրոցները:

Օպտիմալացումը ենթադրում է դպրոցներում ադմինիստրատիվ, տնտեսական և մանկավարժական անձնակազմի կրճատում, որը լուրջ լուրջ սոցիալական ազդեցություն կունենա: Ակտուալ կդառնա անգամ արդար կրճատումների հարցը:

Նոր դպրոց տեղափոխման դեպքում կարևոր է սոցիալական հարմարվողականությունը և՛ աշակերտների,և՛ ուսուցիչների համար: Բնակության վայրից հեռու տեղակայված դպրոցները կարող են նտանիքների համար ավելորդ ֆինանսական հոգս դառնալ:

Օպտիմալացման մեկ այլ խնդիր է կրթության որակի վրա հնարավոր ազդեցությունը: Մեծացնելով դասարանների ծանրաբեռնվածությունը կարող է ի սկզբանե  կարող է դժվարություններ ստեղծել ուսուցիչների համար և, ընդհակառակը, կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ կրթական պրոցեսի էֆեկտիվության վրա:

2017թ. սեպտեմբերին, նոր ակադեմիական տարվա սկզբին, վերակազմավորված մանկավժական անձնակազմում զգալի դժգոհություններ առաջացան: Ուսուցիչներն անհանգստացած են իրենց աշխատանքի և «անձնակազմի օպտիմալացման» համար: Նրանք անձնակազմի փոփոխության հստակ չափանիշներ չունեին: Մամուլումն որոշակի անհանգստություններ բարձրաձայնվեցին՝ ավագ ուսուցիչներին ստիպում էին ինքնաբացարկներ ներկայացնել:

Այդ և այլ հնարավոր խնիրներ  հետազոտելու համար, ՀՔԻ-ն նախատեսել թր Հայաստանում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիթորինգ:

Մոնիթորինգի խնդիրներն են.

  1. Օպտիմալացված դպրոցներում նոր իրավիճակի դիտարկում ըստ մի շարք չափանիշների (ֆինանսական արդյունավետություն, անձնակազմի որոշումների արդարացվածություն և հիմնավորվածություն, ուսուցիչների վերապատրաստում և մնեթոդական բարելավում, ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների սոցիալական հարմարվողականություն, կրթության կազմակերպում և այլն):
  2. Մօպտիամալացման բարելավման համար մակել առաջարկություններ՝ հիմնվելով մոնիթորինգի արդյունքների վրա:
  3. Ջատագովության քարողչության իրականացում՝ ներառելով որոշում կայացնողներին և քաղաքականության մշակողներին, շահառուներին և այլ ծահագրգիռ կողմերին:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE