IPP publications

Publications

Վերնագիր։ Հայաստանի Հանրապետության հոգեսոցիալական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների շտեմարան

Տարեթիվ։ 2019թ․

Վերնագիր։ ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները

Տարեթիվ։ 2013

Հեղինակներ։ Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն, Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ

Վերնագիր։ ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց

Տարեթիվ։ 2018

Հեղինակներ։ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը որպես կրթության բարելավման երաշխիք» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում

Title: Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. Պատճառներ և հետևանքներ

Year: 2017

Author:  

Title:Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները

Year: 2017

Author:  

Title: ՀՀ-ում Կրթության պետական տեսչության գործառական հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Year: 2017

Author:  Avetik Mejlumyan

Title: Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Year: 2017

Author: 

Title: Sector Note – basic social services (education, health, social safety nets)

Year: 2016

Author: Avetik Mejlumyan, Arevik Anapiosyan

Title: Sector Note – basic social services (education, health, social safety nets)

Year: 2016

Author: Avetik Mejlumyan, Arevik Anapiosyan

Title: Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը (համառոտագիր)

Year: 2015

Author: 

Title: Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Year: 2015

Author: 

Title: Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Year: 2009-2013

Author:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE