Հանրային քաղաքականության ամառային դպրոց

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը (ՀՔԻ) հայտարարում է «Հանրային քաղաքականության» ամառային դպրոցի
ընդունելություն:

Ամառային դպրոցը ոչ ֆորմալ կրթական հարթակ է, որը հնարավորություն կընձեռի մասնակիցներին.

  • Պատկերացում կազմել հանրային քաղաքականության, դրա մշակման և իրագործման առանձնահատկությունների մասին,
  • Ծանոթանալ հանրային քաղաքականության ուսումնասիրության և վերլուծության գործիքներին, հանրային կարծիքի
    հետազոտման մեխանիզմներին,
  • Իրականացնել ոլորտային և համեմատական վերլուծություններ (օրինակ՝ կրթական քաղաքականության մշակման և իրագործման
    վերաբերյալ):

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE