Մարդու իրավունքների մշտադիտարկում և ջատագովություն

Զեկույցներ

Վերնագիր՝ Բուլինգը երևանյան դպրոցական միջավայրում. սոցիոլոգիական հետազոտություն

Հեղինակ՝ Արևիկ Համբարձումյան

Տարեթիվ՝ 2021թ․

Վերնագիր՝ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ուսանողների աչքերով. ուսանողական գնահատման գործիք

Հեղինակ՝ «Մարդկային կապիտալի զարգացման տարածքային կենտրոն» ՀԿ և «Երիտասարդական գաղափարներ» երիտասարդական» ՀԿ

Տարեթիվ՝ 2021թ․

Վերնագիր՝ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթության իրավունքի  իրացման մշտադիտարկում Արմավիրի մարզի Համայնքներում

Հեղինակ՝ «Լույսի Կանչ» սոցիալ-կրթական ՀԿ

Տարեթիվ՝ 2021թ․

Վերնագիր՝ Հավասար պայմաններ և հավասար հնարավորություններ

Հեղինակ՝ «Լուսափայլ» կրթամշակութային ՀԿ

Տարեթիվ՝ 2021թ․

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE