2020 թ. պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Տևողություն

15.04.2021 – 18.06.2021

Ծրագրի նկարագրություն

Գնահատման նպատակն էր.

Բացահայտել և նկարագրել ԼՂ հակամարտության և տեղահանման ճգնաժամի հետ կապված կրթության և պաշտպանության կարիքներն ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ փախստականի նման իրավիճակում գտնվող երեխաների շրջանում, Երևանում և ՀՀ հինգ մարզերում (Արարատում, Արմավիրում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում և Սյունիքում):

Գնահատման եզրահանգումներն ու առաջարկությունները խմբավորված են 7 թեմատիկ ուղղությունների ներքո.

1.    Տեղահանված երեխաների և ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը

2. Տեղահանված երեխաներին ուղղված կրթական քաղաքականությունը

3. Երեխաների պաշտպանություն և ապահով միջավայր՝ կրթական հաստատություններում

4. Կրթության հասանելիություն և մատչելիություն

5. Կրթական գործընթաց և կրթական կարիքներ

6. Կրթական հաստատությունների անձնակազմի կարիքները

7. Ճգնաժամի ազդեցությունը տեղաբնակ երեխաների վրա

Գնահատումն իրականացրել է «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությունը՝ «Սեյվ դը Չիլդրեն ինթերնեշնլի»-ի ֆինանսական աջակցությամբ:

Աջակցությամբ

Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ

Արդյունքներ

    Առնչվող նյութեր