Icon
Quality and effectiveness of faculty professional development programs

Policy brief

Year: 2015

Author: Institute of Public Policy

Icon
Դասախոսների որակավորման բարձրացման միջոցառումների որակն ու արդյունավետությունը

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2015թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

Icon
Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Report

Year: 2015

Authors: Institute of Public Policy, Multiethnic Resource Centre on Civic Education Development

Icon
Corruption Risk Assessment in the General Education Sector

Executive Summary

Year: 2017

Authors: Institute of Public Policy, Transparency International Anticorruption Center

Icon
Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Icon
ՀՀ-ում Կրթության պետական տեսչության գործառական հիմնախնդիրներն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2017թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Ավետիք Մեջլումյան

Icon
ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման գործընթացի մասնակցային մոնիտորինգ

Զեկույց

Տարեթիվ՝ 2018թ.

Հեղինակ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ

Icon
Ինչպես ստեղծել արդյունավետ աշակերտական խորհուրդ

Ուղեցույց

Տարեթիվ՝ 2021թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ, Գոհարիկ Տիգրանյան, Ավետիք Մեջլումյան

Icon
Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Տարեթիվ՝ 2022թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ,  Ավետիք Մեջլումյան

Icon
Group homes in the field of mental health in the RA: Issues and opportunities for development

Քաղաքականության փաստաթուղթ (անգլերեն տարբերակ)

Տարեթիվ՝ 2022

Հեղինակներ՝  «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ,  Գոհար Խաչատրյան