Հաջողակ պետությունները նման են իրար, յուրաքանչյուր պետություն ձախողվում է յուրովի
Պոպուլիզմի ծուղակը. ժողովուրդ vs. հասարակություն
Ուսուցիչը պետք է հաղթահարվի. այսպես խոսեց Ժաքոթոն
Ուսուցչանոց
Ճգնակեցությունն ու կոչված լինելու զգացումը՝ կապիտալիզմի ոգու հիմնասյուներ

Ավետիք ՄեջլումյանՓիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու    «Ինչու են ձախողվում պետությունները» (Why Nations Fail) գիրքը հրատարակվել է 2012-ին և դարձել աշխարհում ամենաշատ քննարկվող աշխատություններից մեկը։ Սա պատմագիտական հարուստ նյութ պարունակող միջգիտակարգային աշխատանք է,

Ավետիք ՄեջլումյանՓիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Պոպուլիզմը դեմագոգիան չէ    «Պոպուլիզմ» բառի լայնածավալ և անհարկի կիրառության պակաս ակնհայտորեն չկա: Բանավիճող յուրաքանչյուր կողմ սեփական իմաստն է ներարկում այս հասկացության մեջ, ինչի պատճառով այն դառնում

Ավետիք ՄեջլումյանՓիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու    Ժակ Ռանսիերի «Անգետ ուսուցիչը» դժվար է հստակ ժանրի դասել: Թերևս այն ծավալուն մի էսսե է, որտեղ հեղինակի ուղերձները հմտորեն միախառնվում ու միահյուսվում են Ժոզեֆ Ժաքոթոյի գաղափարներին՝

Տևողություն 2023 - 2024 Ծրագրի նկաագրություն «Ուսուցչանոց» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում: ԳՔՀ հնգամյա ծրագիրն իրականացվում է Քաունթերփարթ

Ավետիք ՄեջլումյանՓիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու    Մաքս Վեբերը (1864 - 1920), գերմանացի սոցիոլոգ է, փիլիսոփա և քաղաքական տնտեսագետ։   Նրա անունը հաճախ է հիշատակվում Էմիլ Դյուրկհեյմի և Կարլ Մարքսի անունների հետ՝ որպես սոցիոլոգիայի հիմնադիրներից

Ծրագրեր
0 +
Հրապարակումներ
0 +
Միջոցառումներ
0 +

Առաքելություն և արժեքներ

Արդարություն

Կազմակերպությունը նաև պաշտպանում է աշխատակիցների իրավունքները եւ ապահովիում հավասար վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ:

Անկախություն և անաչառություն

Բոլոր գործընթացներում կազմակերպությունը ղեկավարվում է բացառապես օբյեկտիվ, տվյալ գործընթացին վերաբերող չափորոշիչներով։

Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ

Կազմակերպությունն իր աշխատանքում հարգում է ժողովրդավարական արժեքներն ու մարդու իրավունքները

Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն

Կազմակերպության կանոնադրությունը, ծրագրային հիմնական տեղեկությունները բաց են բոլոր շահագրգիռ կողմերի եւ հանրության համար։

Խտրականության բացառում

Կազմակերպությունը դեմ է մարդկանց իրավունքների սահմանափակմանը ըստ նրանց ազգային, ռասայական պատկանելության, սեռի կամ այլ հատկանիշների։

Հանրային շահի առաջնություն

Կազմակերպությանը վստահված ռեսուրսները հանրային բարօրության համար են նախատեսված, եւ կազմակերպությունը անում է հնարավորինս՝ այդ ռեսուրսները կազմակերպության նպատակին ծառայեցնելու համար

Ոլորտներ

Ծրագրեր

‹‹Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ›› (ՀՔԻ) հասարակական կազմակերպությունը Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան աջակցությամբ մեկնարկել է հայերեն հրատարակված նշանակալի գիտական ու գիտահանրամատչելի աշխատությունների, գեղարվեստական գրքերի քննարկման մի շարք՝ դրանց ընթերցանությունն ու քննադատական իմաստավորումը խթանելու համար: Քննարկված գրքեր https://www.youtube.com/watch?v=qZi0OVKf-8Q Տարոն Աճեմօղլու և Ջեյմս Ա. Ռոբինսոն«Ինչու…

Տևողություն 2023 - 2024 Ծրագրի նկաագրություն «Ուսուցչանոց» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում: ԳՔՀ հնգամյա ծրագիրն իրականացվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից՝ ‹‹Ուրբան›› կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագրի նպատակն…

Տևողություն 01.02.2015 - 30.06.2015 Ծրագրի նկաագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:Ներկայացված են ինչպես նշված մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, այնպես էլ՝ դասախոսական…

Տևողություն 07.05.2015 - 15.10.2015 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանում և Վրաստանում ֆինանսավորվող կրթականծրագրերի ազդեցության աճին:Վեր են հանվել Էրազմուս և Տեմպուս ծրագրերի իրականացմանն ու ազդեցությանն առնչվող մի շարք ակտուալհիմնախնդիրներ, մշակվել են դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններ: Աջակցությամբ…

Տևողություն 01.10.2015 - 30.11.2016 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ բացահայտել հանրակրթությանը վերաբերող երեք ոլորտներում՝ վճարովի պարապմունքներին,ներառական կրթությանը և դասագրքերի հրատարակմանը վերաբերող հիմնական խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնելկոռուպցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չեզոքացմանն ուղղված հնարավոր լուծումներ:Իրականացվել է որակական հետազոտություն՝ փաստաթղթերի վերլուծության,…

Տևողություն 02.09.2016 - 31.08.2017 Ծրագրի նկարագրություն Կրթության ոլորտում ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը, ինչպես նաև՝ բարեվարքության կանոններիպահպանումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ տեսչական ստուգումների արդյունավետ համակարգ: Թեև վերջինտարիներին մեծ թվով հետազոտություններ են արվել ՀՀ կրթական համակարգի և դրա ակտուալ հիմնախնդիրների վերաբերյալ,սակայն…

Տևողություն 10.04.2017 - 15.10.2017 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ քանակական վերլուծության միջոցով բացահայտել ՀՀ բուհերում տարածված էթիկական խախտումները։Հարցազրույցներից հավաքագրված արդյունքների հիման վրա ՀՔԻ-ն պատրաստել է զեկույց՝ ներկայացնելով մշակվածվարքագծի կանոնները, ինչպես նաև՝ կատարելագործելով գոյություն ունեցողները: Աջակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակ Արդյունքներ

Տևողություն 02.10.2017 - 31.05.2018 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ իրականացնել ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման (միացման ձևով վերակազմակերպման) գործընթացիմասնակցային մոնիտորինգ՝ հնարավոր հիմնախնդիրները բացահայտելու և բարելավման առաջարկություններ ներկայացնելուհամար:2017 թ. օգոստոսի 24-ին, ՀՀ Կառավարության հերթական նիստում որոշումներ ընդունվեցին մի շարքդպրոցների (6-ը՝ Երևանում, 9-ը՝ մարզերում)՝…

Տևողություն 27.04.2018 - 30.06.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հանրայինկարողությունները՝ իրազեկվածության բարձրացման և հանրային դիսկուրսի ակտիվացման միջոցով:Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է labour.am կայքը, որը ներառում է հոդվածներ, հետազոտական զեկույցներ,տեսանյութեր և այլ օգտակար նյութեր՝ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների…

Տևողություն 22.01.2018 - 22.12.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ)մշտադիտարկման և ջատագովության կարողությունները՝ դրական փոփոխությունների հասնելու մարդու իրավունքների,քրեական արդարադատության և սոցիալական հավասարության ոլորտներում։Ծրագրի շրջանակներում ՀՔԻ-ն, պարբերական աշխատաժողովների ու մասնագիտական խորհրդատվության (մենթորության)միջոցով ապահովել է ՔՀԿ կարողությունների…