Ուսուցչանոց

Տևողություն

2023 — 2024

Ծրագրի նկաագրություն

«Ուսուցչանոց» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում: ԳՔՀ հնգամյա ծրագիրն իրականացվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից՝ ‹‹Ուրբան›› կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ:

Ծրագրի նպատակն է՝ ուսուցչական համայնքի քննարկումների մասնակցային հարթակի ձևավորման միջոցով նպաստել կրթական քաղաքականության օրակարգի և դրա իրագործման բարելավմանը: «Ուսուցչանոց»-ի հանդիպումներին մասնակցում են հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչները, տնօրենները և մանկավարժական կազմի այլ ներկայացուցիչները: Հանդիպումների ընթացքում հնչած տեսակետների գրառման և վերլուծության միջոցով ծրագրի թիմը մշակում է քննարկվող թեմային առնչվող հիմնախնդիրների ու լուծումների նկարագրություններ (քաղաքականության փաստաթղթեր): Քաղաքականության փաստաթղթերը հրապարակվում և տարածվում են՝ տրամադրվելով հանրակրթության քաղաքականության որոշում կայացնողներին և իրագործողներին, դպրոցներին և ուսուցչական մեծ համայնքին:

Աջակցությամբ

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում:

Արդյունքներ

 

Քաղաքականության համառոտ փաստաթուղթ

Առնչվող նյութեր