Դրական փոփոխություն՝ քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով

Դրական փոփոխություն՝ քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով

Կրթաթոշակի հնարավորություն՝ Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ

հասարակական կազմակերպությունում

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ ՀԿ-ն հայտարարում է մարդու իրավունքների, քրեական արդարադատության և սոցիալական արդարության ոլորտներում մշտադիտարկման և ջատագովության կրթաթոշակների մրցույթ՝ «Դրական փոփոխություն՝ քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագիրն իրականացվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան կազմակերպության և Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի հետ համատեղ, Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ:

Կրթաթոշակառուները ներգրավվելու են ծրագրով նախատեսվող «Գիտելիքի հանգույց»-ի աշխատանքներում, որի նպատակն է՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից նպատակային, շարունակական և որակյալ մշտադիտարկմանն ու ջատագովությանը աջակցելը:

 

Ծրագրի նպատակն է. զարգացնել քաղաքացիական հասարակության մասնագիտական, կազմակերպչական և միասնական ջատագովությունը՝ հասնելու դրական փոփոխությունների հետևյալ վեց ոլորտներում.

 1. Ընտանեկան բռնությունից պաշտպանված լինելու իրավունք
 2. Խտրականությունից պաշտպանված լինելու իրավունք
 3. Խոշտանգումներից պաշտպանված լինելու իրավունք
 4. Արդար դատաքննության իրավունք
 5. Որակյալ կրթության մատչելիության իրավունք
 6. Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության իրավունք

Մշակվելու է քաղաքացիական հասարակության մշտադիտարկման ու ջատագովության գործիքակազմ՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) մշտադիտարկման և ջատագովության գործառույթների իրականացման միասնական չափորոշիչների և մեթոդաբանության կիրառման նպատակով։

Ստեղծվելու է «Գիտելիքի հանգույց»՝ իր ֆիզիկական և առցանց տարածքներով: Ֆիզիկական տարածքը նախատեսված է հետազոտություններին, մշտադիտարկմանը և ջատագովությանն ուղղված մեթոդաբանական խորհրդատվություններ տրամադրելուն: Առցանց տվյալների բազան նախատեսված է հետազոտությունների և մշտադիտարկման տվյալների պահպանման համար, որոնք հասանելի կլինեն քաղաքացիական հասարակության ջատագովությանն ուղղված գործառույթների իրականացման համար:

Ակնկալվում է, որ Գիտելիքի հանգույցը՝ իր ֆիզիկական և առցանց տարածքների միջոցով, կապահովի Հայաստանի ՔՀԿ-ների կողմից իրականացվող մշտադիտարկման ու ջատագովության գործառույթների կայունությունը: Հանգույցը նպատակ ունի ծառայելու որպես ՔՀԿ-ների, հետազոտողների, քաղաքականություն մշակողների, լրագրողների և ակտիվիստների համար տեղեկատվության հավաքագրման և օգտագործման միասնական պլատֆորմ:

Ընտրվելու է 6 կրթաթոշակառու՝ յուրաքանչյուրը՝ վերը նշված վեց ոլորտներից մեկի համար:

 

Կրթաթոշակառուների առաջնային դերն է լինելու.

 • ՔՀԿ-ների համար ստեղծված հետազոտության մեթոդաբանության, մշտադիտարկման ու ջատագովության գործիքակազմի շարունակական թարմացումները։
 • Հետազոտություն, մշտադիտարկում և ջատագովություն իրականացնող ՔՀԿ-ներին մեթոդաբանական խորհրդատվության տրամադրումը։
 • «Գիտելիքի հանգույց»-ի առցանց տվյալների բազայում ՔՀԿ-ների կողմից մուտքագրած մշտադիտարկման և ջատագովության տվյալների ստացումը, ստուգումը, մուտքագրումը և հրապարակումը:
 • ՔՀԿ-ների կողմից ներկայացված տվյալների հիման վրա քաղաքականության ամփոփ զեկույցների պատրաստումը։
 • Ծրագրի ղեկավարի և «Գիտելիքի հանգույց»-ի համակարգողի այլ հանձնարարությունների կատարումը՝ ըստ անհրաժեշտության:

 

Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջներն են.

 • Նվազագույնը՝ մագիստրոսական կրթություն իրավագիտության, հանրային քաղաքականության կամ համանման բնագավառներում (մասնագիտացումը վերը նշված վեց ոլորտներից մեկում կդիտարկվի որպես առավելություն):
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ մարդու իրավունքների, քրեական արդարադատության կամ սոցիալական արդարության ոլորտներից մեկում։
 • Միջազգային մարդու իրավունքների գերազանց իմացություն՝ կենտրոնանալով վերը նշված վեց ոլորտներից առնվազն մեկին վերաբերող հարցերի վրա:
 • Մարդու իրավունքների ոլորտի ՀՀ օրենսդրության իմացություն։
 • Սոցիալ-քաղաքական ոլորտներում հետազոտական մեթոդների իմացություն։
 • Մարդու իրավունքների ոլորտում քաղաքացիական հասարակության մշտադիտարկման ու ջատագովության վերաբերյալ հետազոտական ու գնահատման իրականացման փորձ:
 • Հետխորհրդային երկրներում ՔՀԿ-ների հետ աշխատելու փորձ։
 • Հետխորհրդային երկրներում սոցիալ-քաղաքական զարգացումների իմացություն։
 • Հաղորդակցության ու կազմակերպչական գերազանց հմտություններ։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն։
 • Մենթորության, խորհրդատվության կամ դասավանդման փորձը խիստ ցանկալի է։

 

Հայտերի ներկայացման կարգը.

Կրթաթոշակի մրցույթին մասնակցելու համար հարկավոր է ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը (հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով)՝ vacancy@ipp.am էլ. հասցեին.

 • Ռեզյումե (CV),
 • Ներկայում կամ անցյալում կատարած գրավոր աշխատանքի նմուշ՝ առկայության դեպքում (հոդված, հետազոտական զեկույց, քաղաքականության փաստաթուղթ, հաշվետվություն, և այլն),
 • Մոտիվացիոն նամակ՝ նշելով, թե ինչու եք ցանկանում թիմի անդամ դառնալ և ինչպես եք տեսնում Ձեր ներդնումը ծրագրի մեջ։

 

Մրցույթի հաջորդ փուլ անցած մասնակիցները կհրավիրվեն հարցազրույցների՝ հուլիսի 9 – 24 ժամանակահատվածում:

 

Կրթաթոշակի չափը

4000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ:

Ժամկետ

Կրթաթոշակառուները ներգրավվելու են ծրագրին 2018թ․ օգոստոսի 1-ից մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը՝ երկարաձգման հնարավորությամբ։

Վայրը

Երևան (ըստ անհրաժեշտության, տեղի են ունենալու աշխատանքային այցեր՝ ՀՀ մարզեր):

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

Հուլիսի 9, 2018, ժամը 15։00:

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE