Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Տևողություն

15.07.2021 – 15.12.2021

Ծրագրի նկարագրություն

Հայաստանը 2003 թ.-ից ներգրավված է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հակակոռուպցիոն ցանցի (ՀԿՑ) Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրում (ՍԳԾ): Որոշակի պարբերականությամբ ՏՀԶԿ շրջանակներում պատրաստվում է առանձին երկրին նվիրված, մոնիտորինգի վերաբերյալ զեկույց, որտեղ վերլուծվում է տվյալ երկրի՝ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների և ՍԳԾ շրջանակներում առաջարկությունների կատարման առաջընթացը:

Ծրագիրն անդրադարձել է 2018 թ. հուլիսին ընդունված ՍԳԾ մոնիտորինգի 4-րդ փուլի՝ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցին, որը ներառում է բարձրագույն կրթության (ԲԿ) ոլորտի վերաբերյալ 5 առաջարկություն՝ 16 կետերով: 

Իրականացված հետազոտության նպատակն էր՝ գնահատել ՏՀԶԿ 2018 թ. զեկույցի՝ ԲԿ ոլորտին վերաբերող 16  առաջարկությունների կատարումը:

Հետազոտության խնդիրներն էին.

  • Նկարագրել ՏՀԶԿ յուրաքանչյուր առաջարկության իրագործմանն առնչվող ներկա իրավիճակը՝ փաստերի շարադրման և վերլուծության միջոցով: 
  • Գնահատել ՏՀԶԿ յուրաքանչյուր առաջարկության իրագործման արդյունքում բարեվարքության համակարգում նկատելի արդյունքներն ու առաջընթացը: 
  • Բացահայտել ՏՀԶԿ առաջարկությունների իրագործման ինստիտուցիոնալ, իրավական և այլ խոչընդոտները: 
  • Առաջարկություններ ներկայացնել ՏՀԶԿ առաջարկությունների հետագա արդյունավետ իրագործման և դրական ազդեցության խորացման համար:

Աջակցությամբ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

Արդյունքներ

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում. ՏՀԶԿ առաջարկությունների կատարողականի գնահատում

Տարեթիվ՝ 2022թ.

Հեղինակներ՝ «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ,  Ավետիք Մեջլումյան

    Առնչվող նյութեր