Ճանապարհային անվտանգության կրթության և հանրային իրազեկման արշավ

Տևողություն

01.04.2020 – 30.06.2021

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ բարձրացնել շահառուների իրազեկվածությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության
հարցերի շուրջ և խրախուսել նրանց անվտանգ վարքը:
Ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը և անվտանգ վարքը խթանող
ուսուցողական նյութեր, որոնք կարող են օգտակար լինել ընթերցողների լայն շրջանակին՝ թե մեծահասակներին, թե
երեխաներին:
Արշավի շրջանակներում այցեր են իրականացվել Հայաստանի բոլոր մարզերի 83 բնակավայրեր, որտեղ իրազեկման և
ուսուցողական հանդիպումներ են անցկացվել հետևյալ խմբերի հետ.

 1. Դպրոցականների կրտսեր տարիքային խմբի երեխաներ (առաջինից մինչև 5-րդ դասարանի աշակերտներ),
 2. Դպրոցականների ավագ տարիքային խմբի երեխաներ (6-րդից մինչև ավարտական դասարանի աշակերտներ),
 3. Դպրոցականների ծնողներ և դպրոցի մանկավարժական անձնակազմ:
  Հանդիպումներին մասնակցել է ավելի քան 5700 անձ, որոնցից ավելի քան 4000-ը՝ դպրոցականներ:
  Ծրագիրը համատեղ իրականացրել են «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ-ն և «FRED Engineering»
  միջազգային խորհրդատվական ընկերությունը (Իտալիա):

Աջակցությամբ

Համաշխարհային Բանկ
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Արդյունքներ

link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php

  Ճանապարհն անցնելու և անվտանգ վարքի կանոնները
  Անիմացիոն հոլովակ, 2021թ.

  Ինչպես անվտանգ հեծանիվ վարել և օգտվել տրանսպորտից
  Անիմացիոն հոլովակ, 2021թ.

  Առնչվող նյութեր