Դրական փոփոխություն՝ քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով

Տևողություն

22.01.2018 — 22.12.2019

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ)
մշտադիտարկման և ջատագովության կարողությունները՝ դրական փոփոխությունների հասնելու մարդու իրավունքների,
քրեական արդարադատության և սոցիալական հավասարության ոլորտներում։
Ծրագրի շրջանակներում ՀՔԻ-ն, պարբերական աշխատաժողովների ու մասնագիտական խորհրդատվության (մենթորության)
միջոցով ապահովել է ՔՀԿ կարողությունների շարունակական բարելավւմն ու ինստիտուցիոնալ զարգացումը՝ հետևյալ 6
ոլորտներում.

  1. Ընտանեկան բռնությունից պաշտպանված լինելու իրավունք
  2. Խտրականությունից պաշտպանված լինելու իրավունք
  3. Խոշտանգումներից պաշտպանված լինելու իրավունք
  4. Արդար դատաքննության իրավունք
  5. Որակյալ կրթության մատչելիության իրավունք
  6. Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության իրավունք
    Ծրագրի արդյունքում մշակվել է մշտադիտարկման ու ջատագովության գործիքակազմ՝ ՔՀԿ մշտադիտարկման և
    ջատագովության գործառույթների իրականացման միասնական չափորոշիչների և մեթոդաբանության կիրառման նպատակով։

Աջակցությամբ

Եվրոպական միություն

Արդյունքներ

Առնչվող նյութեր