Ճանաչելով էթիկական խախտումները և վարքագծի կանոնները

Տևողություն

10.04.2017 — 15.10.2017

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ քանակական վերլուծության միջոցով բացահայտել ՀՀ բուհերում տարածված էթիկական խախտումները։
Հարցազրույցներից հավաքագրված արդյունքների հիման վրա ՀՔԻ-ն պատրաստել է զեկույց՝ ներկայացնելով մշակված
վարքագծի կանոնները, ինչպես նաև՝ կատարելագործելով գոյություն ունեցողները:

Աջակցությամբ

Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակ

Արդյունքներ

Առնչվող նյութեր