ՀՀ հանրային կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Տևողություն

01.10.2015 — 30.11.2016

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ բացահայտել հանրակրթությանը վերաբերող երեք ոլորտներում՝ վճարովի պարապմունքներին,
ներառական կրթությանը և դասագրքերի հրատարակմանը վերաբերող հիմնական խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել
կոռուպցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չեզոքացմանն ուղղված հնարավոր լուծումներ:
Իրականացվել է որակական հետազոտություն՝ փաստաթղթերի վերլուծության, ֆոկուս խմբերի կիսաձևայնացված
հարցազրույցների միջոցով:

Աջակցությամբ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

Արդյունքներ

link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php

    Առնչվող նյութեր