Էրազմուս Մունդուս և Տեմպուս ծրագրերի ազդեցությունը Հայաստանի և Վրաստանի օրինակով

Տևողություն

07.05.2015 — 15.10.2015

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանում և Վրաստանում ֆինանսավորվող կրթական
ծրագրերի ազդեցության աճին:
Վեր են հանվել Էրազմուս և Տեմպուս ծրագրերի իրականացմանն ու ազդեցությանն առնչվող մի շարք ակտուալ
հիմնախնդիրներ, մշակվել են դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններ:

Աջակցությամբ

Չեխիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարություն

Արդյունքներ

link-template-panel(683144577).php

    Առնչվող նյութեր