Էրազմուս Մունդուս և Տեմպուս ծրագրերի ազդեցությունը Հայաստանի և Վրաստանի օրինակով

Տևողություն

07.05.2015 — 15.10.2015

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանում և Վրաստանում ֆինանսավորվող կրթական
ծրագրերի ազդեցության աճին:
Վեր են հանվել Էրազմուս և Տեմպուս ծրագրերի իրականացմանն ու ազդեցությանն առնչվող մի շարք ակտուալ
հիմնախնդիրներ, մշակվել են դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններ:

Աջակցությամբ

Չեխիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարություն

Արդյունքներ

Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Impact analysis of Erasmus Mundus and Tempus Projects on the case of Armenia and Georgia

Report

Year: 2015

Authors: Institute of Public Policy, Multiethnic Resource Centre on Civic Education Development

    Առնչվող նյութեր