Կրթության ոլորտում քաղաքականության հետազոտման և շահերի պաշտպանության առաջնահերթ ոլորտների բացահայտում

Տևողություն

01.02.2015 — 30.06.2015

Ծրագրի նկաագրություն

Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:
Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:
Ներկայացված են ինչպես նշված մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, այնպես էլ՝ դասախոսական կազմի
որակավորման և կրթության որակի ապահովման առաջարկություններ:

Աջակցությամբ

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան

Արդյունքներ

link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php
link-template-panel(683144577).php

     

    Առնչվող նյութեր