Գրքերի քննարկումներ

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան աջակցությամբ Հանրային քաղաքականության ինստիտուտն իրականացնում է վերջին տարիներին հայերեն հրատարակված գրքերի քննարկումներ:

Քննարկված գրքեր

Ժակ Ռանսիեր
«Անգետ ուսուցիչը. մտավոր ազատագրման հինգ դաս»

Ակնարկ — Միշա Թադևոսյան

Ակնարկ — Ավետիք Մեջլումյան

Առնչվող նյութեր